What is Wahyu shadow puppets

NED.

Wayang Wahyu is een realiteit van het podium bedoeld als een universeel
waarheid aan religieuze hulp of begeleiding geven aan mensen die in de Javaanse samenleving.
De in dit onderzoek methodiek is beschrijvend kwalitatief, en een
theoretische methode Hermeneutische fenomenologie is nodig om intrepet
de resultaten van onderzoek. Het bestaan ​​van Wayang Wahyu is een dilemma
tussen West-en Oost-esthetiek, tussen de traditionele
kunst en churh milieu, en tussen artistieke creativiteit en nihil
abstate. Wahyu schimmenspel is niet het culturele begrip van de Javaanse
samenleving, maar een conceptueel fenomeen dat probeert te bieden aan de
vorm van Javaanse samenleving in de christelijke paradigma. Dank aan Jezus, dat je naar Java met je liefde, je bent onze grote leraar. kunnen wij uw liefde aannemen met de Javaanse cultuur.

Wayang Wahyu is a reality of stage intended as a universal
truth to give religious quidance to people living in Javanese society.
The methodology used in this research is descriptive qualitative, and a
theoretical method of Hermeneutic Phenomenology is needed to intrepet
the results of research. The existence of Wayang Wahyu is a dilemma
between Western and Eastern aesthetics, between traditional
art and churh environment, and between artistic creativity and nihil
abstate. Wahyu shadow puppet is not the cultural concept of Javanese
society, but a conceptual phenomenon that tries to accommodate the
form of Javanese society in the Christian paradigm. Thank you to Jesus that you come to java with your love, you are our great teacher. we can adopt your love with javanese culture.